Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorców

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności na ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, także przez działalność inkubatorów przedsiębiorczości.

Kto może składać wniosek?

 • Instytucje otoczenia biznesu

Kto skorzysta?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, czyli funkcjonujące na rynku nie dłużej niż trzy lata

Dostępne środki

 • 24 426 384,10 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%**

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Od 500 000 złotych do 5 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Wspieranie firm w początkowej fazie rozwoju poprzez świadczenie usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. udostępnienie powierzchni biurowej, usługi księgowe, prawne i doradztwo
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie i niezbędne zmiany w infrastrukturze technicznej 

Ważne!

 • Twój projekt otrzyma dofinansowanie, jeśli reprezentujesz wyspecjalizowaną instytucję otoczenia biznesu, która funkcjonuje na rynku od co najmniej dwóch lat i działa na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z naszego województwa nie dla zysku
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu*** 

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.