6. Kultura i dziedzictwo

Środki dostępne:
130 985 470,00€

Przejdź do sekcji niżej
Wybrany status: Organizacja pozarządowa
Wybrana oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo

Menu do kategorii: 6. Kultura i dziedzictwo

Kultura i dziedzictwo to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi skupia się na zachowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono130 985 470,00 euro.

W zakresie dziedzictwa kulturowego środki finansowe przeznaczone są na działania służące jego zachowaniu i rozwojowi posiadanych zasobów kultury. Działania podejmowane w ramach osi powinny prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, przede wszystkim poprzez przystosowanie instytucji do prowadzenia działalności kulturalnej w sposób nowoczesny oraz poprzez poprawę jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu, wpisującej się w proces poszerzania jego oferty turystycznej. Pomocą finansową objętą zostaną również niewielkie projekty poprawiające lub odtwarzające regionalny charakter przestrzeni publicznej, np. obiektów małej architektury.

W zakresie dziedzictwa przyrodniczego fundusze przeznaczone są na działania służące utrzymaniu przewagi konkurencyjnej naszego województwa nad innymi regionami poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów środowiska, które wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Dofinansowanie otrzymają zatem projekty rozwijające infrastrukturę uzdrowiskową i turystyczno-rekreacyjną oraz usprawniające żeglowność systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

6.1 Infrastruktura kultury

6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

6.1.2 Instytucje kultury

6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk

6.2 Dziedzictwo naturalne

6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Kultura i dziedzictwo znajdziesz na stronie internetowej

rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony:

89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: