7. Infrastruktura transportowa

Środki dostępne:
196 294 204,00 €

Przejdź do sekcji niżej

Aktualnie wybrana oś priorytetowa:7. Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa to jedna z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Pomoc udzielana w ramach osi skupia się na zwiększeniu zewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu oraz jego wewnętrznej spójności.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 196 294 204,00 euro.

Zewnętrzna dostępność komunikacyjna będzie możliwa dzięki inwestycjom w drogi wojewódzkie, które włączą nasz regionalny system transportowy w transeuropejską sieć transportową TEN-T oraz sieć dróg krajowych. Planowane są też inwestycje w poprawę układów komunikacyjnych stolicy województwa i miast subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych, a także usprawnienie dojazdu do portu lotniczego w Szymanach. W zakresie transportu kolejowego przewiduje się rewitalizację linii kolejowej Gutkowo–Braniewo, która stanowi połączenie dwóch odcinków sieci TEN-T (linię 353 z Poznania przez Toruń, Iławę, Olsztyn, Korsze do Ełku oraz odgałęzienie z Gdańska przez Braniewo do obwodu kaliningradzkiego). Będzie ona uzupełniać pozostałe inwestycje kolejowe w województwie, aby zbudować spójną i kompletną sieć kolejową, co podniesie atrakcyjność tego środka transportu i zmniejszy oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych

7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna

7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

7.3 Infrastruktura kolejowa 

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Kultura i dziedzictwo znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony:
89512 54 86

89512 54 85

89512 54 83

89512 54 82

e-mail:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: