Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.5 Nowoczesne firmy

1.5.1 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Przejdź do poddziałania

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Przejdź do poddziałania

1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (instrument finansowy)

Przejdź do poddziałania

1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (instrument finansowy)

Przejdź do poddziałania

1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (instrument finansowy)

Przejdź do poddziałania