1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Środki dostępne:

320 543 756,00 €

Przejdź do sekcji niżej

Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur to pierwsza z dwunastu osi priorytetowych przyjętych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Jej głównym celem jest wzmocnienie rozwoju lokalnej gospodarki poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm działających w województwie. Duży nacisk kładziony jest przy tym na łączenie rozwoju przedsiębiorstw z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną w samych przedsiębiorstwach lub we współpracy z ośrodkami naukowymi w regionie. Dlatego projekty realizowane w ramach osi mają wspierać badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje oraz zwiększać konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 320 543 756,00 euro.

Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do firm działających w sferze tzw. inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur, czyli w obszarach gospodarki uznanych za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

Działania i poddziałania realizowane w ramach osi:

1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych  

1.2 Innowacyjne firmy

1.2.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką 

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

1.3 Przedsiębiorczość  (Wsparcie przedsiębiorczości)

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm

1.3.4 Tereny inwestycyjne

1.3.5 Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

1.4.4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw

1.5 Nowoczesne firmy

1.5.1 Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-produkcyjnych

1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe

 

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach osi Inteligentna gospodarka znajdziesz na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30


Telefony:

89 512 54 86

89 512 54 85

89 512 54 83

89 512 54 82

e-mail:

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
e-mail: 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

e-mail: