Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Przejdź do poddziałania

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

Przejdź do poddziałania

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Przejdź do poddziałania

1.4.4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Przejdź do poddziałania