Aktualnie wybrana oś priorytetowa:1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

1.2. Innowacyjne firmy

1.2.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Przejdź do poddziałania

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Przejdź do poddziałania

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

Przejdź do poddziałania