Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Przejdź do poddziałania

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie

Przejdź do poddziałania