Aktualnie wybrana oś priorytetowa:11. Włączenie społeczne

11. Włączenie społeczne

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Przejdź do poddziałania

11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn

Przejdź do poddziałania

11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Przejdź do poddziałania

11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Przejdź do poddziałania

11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Przejdź do poddziałania