Aktualnie wybrana oś priorytetowa:2. Kadry dla gospodarki

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (Projekty konkursowe)

Przejdź do poddziałania

2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (Projekty ZIT bis Elbląg)

Przejdź do poddziałania