Aktualnie wybrana oś priorytetowa:2. Kadry dla gospodarki

2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Projekty konkursowe)

Przejdź do poddziałania

2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Projekty ZIT bis Elbląg)

Przejdź do poddziałania