Aktualnie wybrana oś priorytetowa:7. Infrastruktura transportowa

7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych

7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna

Przejdź do poddziałania

7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

Przejdź do poddziałania

7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Przejdź do poddziałania