1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz tworzenie nowych firm, także przez działalność inkubatorów przedsiębiorczości. Dofinansowanie udzielane jest w dwóch etapach (A i B). Dofinansowanie w schemacie B otrzymasz po zrealizowaniu projektu w schemacie A. 

Kto może złożyć wniosek?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, czyli funkcjonujące na rynku nie dłużej niż trzy lata

Kto skorzysta?

 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 10 778 030,90 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 50%

Minimalny wkład własny

 • 50%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Schemat A – od 20 000 złotych do 150 000 złotych
 • Schemat B – od 150 000 złotych do 1 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Schemat A – dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program wprowadzenia produktu na rynek, ewentualne badania rynku i analizę opłacalności przedsięwzięcia
 • Schemat B – inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i/lub modernizację istniejącej infrastruktury lub poprzez nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego regionu* 

Instytucja wdrażająca

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac gen. Józefa Bema 3
  10-516 Olsztyn

www.wmarr.olsztyn.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.