1.3 Przedsiębiorczość (Wspieranie przedsiębiorczości)

1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorców

Przejdź do poddziałania

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Przejdź do poddziałania

1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (instrument finansowy)

Przejdź do poddziałania

1.3.4 Tereny inwestycyjne

Przejdź do poddziałania

1.3.5 Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przejdź do poddziałania

1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

Przejdź do poddziałania