1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

Pomoc finansową możesz otrzymać na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi w naszym województwie.

Kto może składać wniosek?

 • uczelnie
 • jednostki naukowe

Kto skorzysta?

 • przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania lub korzystający z usług jednostek sfery badawczo-rozwojowej
 • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, studenci

Dostępne środki

 • 42 992 646,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

 • 15% wydatków kwalifikowanych, w tym 4,2% wkład prywatny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa, rozbudowa i/lub adaptacja, zakup i/lub adaptacja obiektów do działalności badawczo-rozwojowej

Ważne!

 • Twój projekt musi być objęty Kontraktem Terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego i uwzględniać infrastrukturę badawczo-rozwojową strategiczną dla regionu z punktu widzenia inteligentnych specjalizacji** naszego regionu
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty z obszarów Aglomeracji Olsztyn i Ośrodków Subregionalnych***

 • Jeśli Twój projekt ma charakter inwestycyjny, a podejmowane przez Ciebie działania służą także współpracy ośrodków badawczo-rozwojowych i firm prywatnych, pamiętaj, że wydatki na ten cel nie mogą przekroczyć kwoty 3 mln zł 

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy i pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania i wkładu własnego określa właściwe rozporządzenie.

** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

*** Aglomeracja Olsztyn obejmuje teren gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Purda i Stawiguda. Ośrodki Subregionalne obejmują teren gmin: miasto i gmina Elbląg, miasto i gmina Ełk, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko.