Aktualnie wybrana oś priorytetowa:9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga