Aktualnie wybrana oś priorytetowa:9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych