Aktualnie wybrana oś priorytetowa:9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Przejdź do poddziałania

9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

Przejdź do poddziałania