2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Przejdź do poddziałania

2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Przejdź do poddziałania